Google

pondělí 10. ledna 2011

V Rakousku přibývají ovce.

Před rokem 1989 ovce byly v československých malochovech hojně rozšířeny. Kvůli příznivým cenám vlny i masa a kvůli dobře organizovanému výkupu to pro lidi na venkově byla výborná příležitost efektivně využít malé a nepřístupné louky a zároveň mít dobrý vedlejší příjem.

Ve stejné době v sousedním Rakousku chov ovcí živořil. Když v roce 1990 se čeští drobní chovatelé do Rakouska vydali, spatřili ovce jen výjimečně. Obrat nastal začátkem 90. let, kdy zásluhou úpadku českého vlnařského průmyslu vlna přestala mít i symbolickou cenu, v českých podmínkách chov ovcí začal upadat, naopak v Rakousku, po vstupu do EU v roce 1995, se počet ovcí zdvojnásobil.

V současnosti je v Rakousku více než 4.000 chovatelů, kteří celkem chovají 345.000 ovcí. Nejvíce ovcí je v Tyrolsku (79.000), následují Dolní Rakousy (65.000) a Štýrsko (64.000). Dokonce je i ve Vídni chováno 600 ks.

Nejvíce ovcí (400.000) bylo v Rakousku v roce 1950, nejméně v roce 1970 (113.000 ks). V současnosti je ročně poráženo asi 331.000 ks ovcí a koz, čímž je rakouská spotřeba skopového masa, která činí 1 kg na osobu a rok, pokryta ze 72 procent. Mimo toho ovce poskytují mléko, čehož by se podle prezidenta Zemědělské komory Hannese Herndla mělo více využívat.

Žádné komentáře:

Okomentovat