Google

pondělí 10. ledna 2011

Cioloş trvá na omezení dotací pro velké farmy.

Na konferenci v Oxfordu komisař EU pro zemědělství dr. Dacian Cioloş prohlásil, že od plánu na omezení přímých plateb pro velké farmy neustoupí. "Není možné, abychom platili velkým uživatelům půdy, kteří podporu nepotřebují." Komisař hodlá svůj záměr nadále prosazovat. Jedním jeho argumentem je, že velké zemědělské závody nedávají práci venkovskému obyvatelstvu a drastickým způsobem se podílejí na vysidlování venkova.

Strop v platbách odmítá několik členských států EU, mimo ČR a Slovenska hlavně Německo, v jehož východních zemí jsou největší postkomunistická družstva.

Cioloş silně hájí zachování zemědělské půdy, která podle něho musí zůstat základem venkova. Hodlá proto prosazovat stejné nebo vyšší platby v méně úrodných oblastech. Řekl, že zanedlouho bude na Zemi 9 miliard lidí, pro jejichž uživení bude třeba každý kousek zemědělské půdy.

Komisař se dále zabýval termínem "aktivní zemědělec", řekl, že je proti všem platbám pro lidi a organizace, které se nezabývají zemědělskou prací.

Proti současné politice EU vystoupila britská ministryně zemědělství Spelman, jež tvrdě kritizovala nové členské země EU, které chtějí rovnoprávné podmínky, přitom však mají na mysli jen subvence, nikoli povinnosti. "To musí skončit," řekla.

Podle britské ministryně není EK dost ambiciózní, když není schopná zrušit přímé platby. Přímé platby EU prý ve světě nebezpečně zvyšují cenu potravin. Proto Británie usiluje, aby se zemědělský rozpočet EU snížil.

Žádné komentáře:

Okomentovat