Google

úterý 21. prosince 2010

EU: Staré země EU zvyšují výrobu mléka, nové snižují.

Výroba mléka v EU se letos zvýšila o 1,8 procenta. Ve většině starých zemích EU se výroba mléka zvyšuje, naopak v nových zemích, mimo Pobaltí a Slovinska, se výroba mléka snižuje.

Více než jedna třetina vyprodukovaného mléka v EU pochází z Německa a Francie. (Tabulka). Výrobci mléka z těchto dvou zemí meziročně zvýšili o největší množství výrobu. Následuje Spojené království, Irsko a Nizozemsko. Naopak k největšímu poklesu výroby došlo v Polsku, Itálii a Maďarsku.

Česká republika se na produkci mléka v EU podílí pouze 1,69 procenty, přesto došlo k poklesu výroby o 2 procenta. Slovensko se na produkci EU podílí 0,59 procenty a v letošním roce došlo k poklesu výroby o 5,1 procenta.

Protože rozdíly ve vývoji v zemědělské produkci mezi starými a novými zeměmi EU jsou i v ostatních komoditách, a stále zvyšují, je zřejmé, že boj AK ČR o rovnoprávnost v přímých platbách může mít jen krátkodobý úspěch. S ohledem na budoucnost by asi bylo více na místě soustředit se na udržení a zlepšení pozic na trhu, na udržení stávající úrovně výroby. K výraznému omezení zemědělských dotací EU dříve či později dojde. Co potom bude české zemědělství bez zajištěného trhu vyrábět? Je dostatečně známo, jaké úsilí obchodníci starých zemí EU vyvíjejí na východních trzích, které Češi a Slováci dobrovolně opustili. (F.Novotný, 21.12.2010)

Žádné komentáře:

Okomentovat