Google

pátek 29. dubna 2011

Bioenergie drasticky zvyšuje nájemné ze zemědělské půdy.

Doposud se v německých zemích byl maximální nájem z půdy okolo 500 eur (12.250 korun), v důsledku poptávky po zemědělské půdě, nájmy neustále rostou. Způsobilo to rozhodnutí vlády postupně zrušit všechny jaderné elektrárny. Výroba bioplynu se stává zlatou horečkou.

Nyní jsou pachty už na dvojnásobku tj. 1000 eur (24.500 korun) za hektar, a stále stoupají. Nové nájemní smlouvy jsou uzavírány na 1000 až 1500 eur (24.500 až 36.700 korun) za hektar.

To, co se v Německu děje na trhu půdou, přivádí skutečné zemědělce, zabývající se tradiční rostlinnou a živočišnou výrobou, k zoufalství. Některým končí pět let staré nájemní smlouvy. Nejsou už nyní schopni platit dvojnásobné nájmy, natož tronásobné nebo dokonce pětinásobné.

Staří sedláci, kteří na pronajatých pozemcích hospodařili 20 a více let, nebudou moci platit takto vysoké nájmy, takže jsou odsouzeni k živoření na malých plochách nebo k ukončení hospodaření. "Těm nenažrancům je jedno, kolik sedláků a jejich rodin zničí. To není legrace."

3 komentáře: