Google

čtvrtek 3. března 2011

Kam asi směřuje Agrární komora?

Tady se ukazuje cesta využitím především rostlinných produktů k energetickým a dalším průmyslovým účelům. Myslíme, že jsme dobře nakročili v budování bioplynových stanic. Je potřeba dalších kroků ke zhodnocení odpadního tepla při výrobě elektřiny z těchto stanic a také v čištění bioplynu pro dodávky do rozvodné sítě. Rozhodující pro další rozvoj bude udržení výstupní ceny elektřiny z bioplynových stanic.


Perspektivu má i přímé využití zemědělské biomasy pro výrobu tepla, ale i další rozšíření biosložky v motorových palivech. Jde o využití takové biomasy, která nemá užití pro výrobu potravin. Rozšíření BPS podporujeme přednostně u zemědělců, kteří mají živočišnou výrobu, protože výroba bioplynu řeší ekologickou koncovku odpadů ze živočišné výroby.


Při plném zabezpečení domácí výroby potravin nemá smysluplné využití 720 tis. ha orné půdy a 200 tis. ha TTP. Ze zemědělské výroby se během let ztratilo 700 tis. ha zemědělské půdy – to je rozdíl mezi evidencí ČSÚ – 4 240 tis. ha a evidencí LPIS 3 540 tis. ha. Rozšiřování BPS pomáhá udržet zaměstnanost na venkově a přispívá k ochraně životního prostředí.(Pozn.: Jakému procentu lidí na venkově BPS poskytnou zaměstnání?) Jde o řešení strukturální krize českého zemědělství o využití produkce, kterou nelze jinak ekonomicky zhodnotit. (Ze zprávy o činnosti)

Zdroj: apic-ak

1 komentář:

  1. Ona totiž každá zahrádka u domku a sad včetně loučka o 200 m2 je dle ČSÚ zemědělská půda. Půdní blok v LPISu musí mít minimálně 2000 m2 a opravněná plocha k SAPSu he minimálně 1 ha. Takže se tato půda neztratila, fyzicky je pořád na území ČR, jen není způsobilá k zápisu do LPISu. Proč AK chce zvýšit zatížení v LFA a AEO z 0,2 VDJ/ha během dvou let na 0,5 VDJ, to neumějí počítat, vždyť to není biologicky možné, a k tomu AK staví požadavek tržní produkce. Asi tam někdo neumí počítat a selský rozum už asi vůbec neznají, a to si říkají zemědělci. Ať si AK prostuduje nařízení č. 73/2009, kde je definováno, co je zemědělskou činností. BPS krmený kukuřicí, to je skutečně konstruktivní přístup ke snížení eroze. Nějak ta AK ztrácí i ty poslední zbytky selského rozumu, pokud ještě nějaký měla. V úctě starý bača

    OdpovědětVymazat