Google

sobota 29. ledna 2011

Malozemědělci lepší než velkovýroba.

Řada bavorských sedláků, kteří byli účastníky zimního setkání německých zemědělců v Mnichově, odcházela domů s pocitem méněcennosti. Příčinou byly velikášské projevy šéfů severo- a východoněmeckých velkých zemědělských podniků.

Bavorští sedláci nechápavě vyslechli plány východoněmeckých zemědělců na stavby nových kravínů pro 400 a více krav, protože staré kravíny pro 170 krav jsou příliš malé. Pro Bavory je rozšiřování podniků nemožné kvůli vysokým nájmům, vysoké ceně zemědělské půdy a kvůli jejímu nedostatku.

Ti sedláci, kteří se podívali do statisticky, zjistili, že nemají co závidět. Zvyšování velikosti zemědělského podniku totiž vůbec není úměrné jeho rentabilitě, ale naopak, ekonomické rozbory ukazují, čím větší podnik, tím vyšší náklady na výrobu. Při vyhodnocení ekonomiky výrobců mléka se jako ideální ukázal zemědělský závod obhospodařující 36 ha půdy a chovající 44 krav. A to existují různá subjektivní hodnocení, jako je přínos menších zemědělských závodů pro vzhled a prosperitu obce, krajiny, regionu. "Vyhrává, co je malé a jemné."

Žádné komentáře:

Okomentovat