Google

středa 15. prosince 2010

Brusel: Co je to aktivní zemědělec?

V uplynulých dvou dnech v Bruselu opět jednali ministři zemědělství zemí EU. Právě na zemědělství je vidět, jak EU je nesourodým útvarem.

Mimo hlavního bodu schůzky, kterým byly problémy okolo mléka, došlo na zemědělskou politiku do roku 2020. Nejdříve se ozvaly hlasy proti podpoře znevýhodněných oblastí. Ciolosův návrh dvou pilířů má mezi zeměmi jen malou podporu. Naopak zástupci několika zemí navrhli větší podporu mladým a začínajícím zemědělcům a výchově nástupců současných sedláků.

Během oběda mezi účastníky schůzky vypukl spor o definici výrazu "aktivní zemědělec." Podle návrhu by přímé platby měly směřovat pouze k aktivním provozovatelům zemědělské výroby. Není jasné jakým způsobem by měla být půda využívána, aby byly splněny podmínky. Pravděpodobně by to měl být nějaký vysoce flexibilní systém. Problém by měl být vyřešen do března 2011. Předtím budou, za předsednictví Maďarska, další dvě schůzky ministrů.

Některým delegacím se nelíbila regulace trhu s mlékem (v EU 3,5%, národní 33%), je prý to netržní. K dohodě nedošlo ani v otázce označování původu mléka. Pro byla Francie, Itálie, Španělsko a Rakousko, protiargumenty mělo především Dánsko.

Žádné komentáře:

Okomentovat