Google

středa 2. února 2011

Podporujeme reformy!

My, potomci slavných husitských budovatelů, chceme opravdové reformy! Proto jsme šťastni, že dnešní kazatelé konečně znovu pečují o prostý lid český, jak volají, aby chudiny neubývalo, ale právě naopak.


My, potomci starých husitů, jsme rádi, že žijeme v dnešní tak převratné době. Držíme palce našim velikým reformátorům Václavu Klausovi, Janu Zahradilovi, Petru Nečasovi, Pavlu Drobilovi, Sašovi Vondrovi a dalším, aby nás dokázali vést v boji proti úhlavnímu nepříteli naší víry – proti Bruselu. Nechť jednají z příkladu bratra Jana Žižky, který tak bezmezně miloval pravdu, že neváhal proměnit vlastní zemi v jedno velké spáleniště.


Naši husitští otcové velcí reformátoři byli. Mnoho let mečem a ohněm permanentně reformovali zemi a její okolí. Co katolické církvi a šlechtě neubrali, to dobře zničili, aby v naší zemi bylo tržní Boží království bez přívlastků. Reforma skončila zradou lipanskou. Zrádná šlechta česká dílo naše přerušila a za pomoci nepřátel našich pak téměř šest století zemi hříšně obnovovala a chudinu živnostmi, prací a sociálními dávkami kazila a od víry naší odváděla.


Přejeme proto bratru Klausovi, ať slavná bruselská kompaktáta pro nás dojedná a věčné protesty "proti všem" nám zachová. Ať slovo Klausovo je v celém království českém a markrabství moravském všudy zvěstováno, kázáno a ctěno. Dále přejeme si, aby státu veškerý majetek byl odňat, by ho nepřátelé nemohli použít proti tržnímu blahu země české. Nechť je vše zprivatizováno, aby rázný konec hříchu sociálních dávek učiněn byl. Nechť hlad postihne cikány, bezdomovce, odboráře a všechny, kdož naší novou víru tunelářskou odmítají a do fondů našich soukromých odváděti velké poplatky nechtějí. To přejí si staří husité. (stk)

Žádné komentáře:

Okomentovat