Google

čtvrtek 27. ledna 2011

Ekologii ano - ale ne na úkor konkurenceschopnosti!

"Další ekologizace Společné zemědělské politiky nesmí ohrozit konkurenceschopnost zemědělství EU." Toto bylo zdůrazněno při setkání představitelů organizace COPA/Cogeca, která zastřešuje zemědělské svazy zemí EU, při setkání s maďarskými zástupci předsedajícím Radě EU.

V rozhovoru s maďarským ministrem zemědělství Sandorem Fazekasem řekl prezident Cogecy Paulo Bruni: "EU je v ekologizaci zemědělství nejen v čele, ale daleko vpředu před ostatním světem. Další ekologická opatření, která připravuje EK, jsou pro zemědělce nebezpečné. Evropští zemědělci potřebují zvýšit svůj výrobní potenciál, aby se do roku 2050 vyrovnali s dvojnásobnou spotřebou potravin, než je nyní. Ekologizace je možná jen, pokud neohrozí konkurenceschopnost. Snížení výroby si už nemůžeme dovolit. Jestli si SZP může dovolit další ekologizaci, si vyžádá hlubší studium."

Bruni varoval před takovým ukvapeným rozhodováním EK, které neposílí postavení evopských zemědělců v potravinovém řetězci. "Zemědělci dostávají za produkci jen zlomek prodejní ceny. Jedinou cestou, jak zajistit spravedlivější ocenění produkce, je shromažďování do odbytových organizací a společností. Smluvní vztahy mezi zemědělci, potravináři a zákazníky musí být spravedlivější, jinak bude těžké pro 500 milionů Evropanů zajistit potraviny," řekl Bruni.

Žádné komentáře:

Okomentovat