Google

pátek 17. prosince 2010

Madeta v Řípci je další obětí megalománie.

Madeta, největší česká mlékárna, hodlá zavřít polovinu ze svých šesti výrobních závodů. „Podnik, který chce konkurovat, musí být velký, silný a s koncentrovanou výrobou. Takže v horizontu tří čtyř let pojedeme na tři závody,“ uvedl majitel firmy Milan Teplý.


Mimo závodů v Prachaticích a Pelhřimově bude zrušen i závod v Řípci u Veselí nad Lužnicí. V uplynulých jedenasedmdesáti letech málokdo z posádek motorových vozidel přijíždějících od Tábora na jih věděl, že v nenápadném objektu u hlavní silnice, obklopeném listnatým lesem, jsou vyráběny oblíbené tavené sýry. Brzy už to nebude pravda, kdo chce hodně vydělávat musí mířit ku Praze.


Byl Nový rok 1939, pět hodin ráno,“ vzpomínal František Ouhleda, první správce mlékárny. "Ani jsem nemohl dospat. V pět hodin ráno se rozjela dvě naše auta po vesnicích, aby nám přivezla mléko. V ten den bylo přivezeno 3000 litrů mléka, které jedenáct zaměstnanců zpracovalo na sýry, část byla ponechána na tvaroh, smetana byla připravena na druhý den na stloukání…“


Hlavním důvodem k založení mlékárny Mlékařského družstva Tábor, v Řípci, byl záměr vyhnat z regionu konkurenci. Tou konkurencí bylo Mlékařské družstvo v blízkém Veselí nad Lužnicí. Otevřením mlékárny táborského družstva poblíž významné železniční a silniční křižovatky Mezimostí skončil konkurenční boj. Veselská mlékárna zanikla, její zařízení na výrobu tavených sýrů se po válce stěhovalo do Řípce.


„Mám jako nejmilejší závod Řípec," řekl majitel Madety Teplý, "tam jsem dělal diplomovou práci a další věci… Tamní fabriku a lidi mám rád, ale co je to platné, už je to staré. Když do toho budete investovat, tak investujete do hradů a zámků.“


Madeta Řípec zaměstnává kolem 276 zaměstnanců, z toho 245 zaměstnanců dělnických profesí. Ve výrobních provozech jsou zaměstnány převážně ženy. Průměrný hrubý výdělek je 13.300,- Kč měsíčně.

(Zdroj:www.ripec.cz)

Žádné komentáře:

Okomentovat